Artykuły

Sebastian Żywicki, 28-07-2016, 09:38
Skuteczne prowadzenie postępowania dotyczącego odszkodowania za grunty przejęte na cele reformy rolnej wymaga udowodnienia następstwa prawnego po ostatnim właścicielu przejętej nieruchomości. To zaś wymaga przeprowadzenia nierzadko wielu postępowań spadkowych po zmarłych członkach rodziny. Co jednak, gdy takich postępowań nie przeprowadzono?
Sebastian Żywicki, 05-05-2016, 08:46
W małych sklepach osiedlowych często wywieszane są zdjęcia z monitoringu, na których widać kradzieże. Działanie takie, choć niewątpliwie odstraszające potencjalnych złodziei, może być jednak bezprawne i naruszać dobra osobiste osoby przedstawionej na zdjęciu.
Sebastian Żywicki, 26-11-2015, 09:09
Dożyliśmy czasów, w których wysokie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych jest w zasadzie na porządku dziennym i często nawet zdawałoby niewinne stwierdzenie może czyjeś dobra naruszyć. Czy należy do nich pominięcie zwrotu grzecznościowego przy oznaczaniu przeciwnika procesowego?
 

Postępowania odszkodowawcze nie są najczęściej ani łatwe, ani szybkie. Konieczne jest dowiedzenie nie tylko powstania szkody ale i wykazanie jej wysokości.

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska